HFT Česká Krysa 2016

Zde jsou vypsány termíny České Krysy pro rok 2016


První jarní HFT sraz roku bude 9. dubna 2016


Druhý jarní sraz bude v sobotu 7. května 2016


Třetí jarní sraz bude 28. května 2016


První s přízviskem letní bude v sobotu o prázdninách 2 července 2016


Druhý prázdninový bude na přelomu prázdnin 6. srpna 2016


Dřevěná Krysa bude na začátku školního roku 3. září 2016


První podzimní bude 24 září 2016


Druhý podzimní bude 15tého října 2016

 

Třetí podzimní bude 19tého listopadu 2016


a následovat bude další ročník Mražené Krysy 2016 - 2017

 

První Mražená Krysa 2016-2017 bude 3tího prosince 2016

 

Druhá Mražená Krysa bude po novém roce 14tého ledna 2017

 

Třetí Mražená bude v únoru a to 18tého 

 

a čtvrtá snad už trošku jarní Krysa bude 18tého března